Project Plus

LET OP: DEADLINE IS 14 FEBRUARI
Days
Hours
Minutes
Seconds
The deadline has passed, applications will no longer be processed.

Het Stichting Studentensport Amsterdam (SSA) Project-Plus-fonds is tot stand gekomen als aanvulling op de mogelijkheid van de SSA om de studentensport te ondersteunen. Het fonds is bedoeld voor het mede-financieren van grote projecten welke langdurig de studentensport bevorderen. Door SSA wordt de aangesloten verenigingen de mogelijkheid gegeven om ieder jaar één of twee plannen in te dienen om projecten deels of geheel te laten financieren met uitkeringen uit het SSA Project Plus-fonds.

Project plus can be seen as a competition in which the prize consists of an amount of money that is used to finance a sustainable plan that promotes student sports in Amsterdam. The amount of this amount and how often the prize is awarded is determined each year by the SSA board and shared with the associations. The plan can include all sorts of things. Some examples are: increasing safety, purchasing special resources, hiring experts, organizing a special event. The aim of the plan must be to take student sports to a higher level in a certain area. This means that Project Plus differs from the Materials Subsidy.

Project plus consists of a pitch evening where the associations are given time to pitch their plan to a jury. This jury will usually consist of employees of the USC, members of the RvA of SSA and members of the SSA board itself. Prior to this evening, associations must send in a full elaboration of their plan so that the jury can read it. The deadline for this will be communicated via e-mail in good time. After all pitches and a thorough jury deliberation, the winners will be announced.

Onderaan deze pagina staan de uitgebreide richtlijnen voor dit jaar. Veel succes met het indienen van jullie Project Plus plannen.

RICHTLIJNEN PROJECT PLUS 2023-2024:

Binnen het fonds zijn er dit jaar drie prijzen van €1000. De jury zal voor elke prijs één winnaar kiezen. Dit betekent dat elke prijs één keer uitgedeeld wordt. Om aanspraak te maken op één van de prijzen uit het SSA Project Plus-fonds zal de vereniging een projectplan moeten indienen op de uiterlijke indiendatum. Voor dit jaar is de uiterlijke indiendatum: woensdag 14 februari 2024, 23:59 .

Inhoudelijke eisen projectplan:

Het projectplan moet aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking te komen voor verdere beoordeling. In het projectplan dienen (minimaal) de volgende zaken helder uitgewerkt te zijn:

Introductie project: Omschrijving van het project, waar wordt het geld in geïnvesteerd. Tip: Ga ervan uit dat de jury niets weet van je sport of club. Leg dus genoeg uit waar het om gaat en neem niet aan dat vakjargon bij alle juryleden bekend is!

Urgentie: Heldere uiteenzetting waarom het project van noodzaak is voor de vereniging. Welke urgentie is er dat deze investering nodig is binnen de vereniging.

Ambitie: Waar brengt deze investering de vereniging naar toe? Hoe brengt de investering de vereniging dichter bij een wenselijk visie? Heldere uitleg van de wijze van implementatie van het project. Tevens een uiteenzetting van welke doelen er worden bereikt en welke problemen worden opgelost.

Duurzaamheid: In het plan moet aangetoond worden hoe de duurzaamheid van het project gegarandeerd wordt. Staat in een plan niet uitgewerkt hoe kennis en/of middelen op langere termijn behouden en/of toegepast worden, wordt dit als minder duurzaam beschouwd. Materiaal en dergelijke heeft uiteraard al een duurzame waarde. Het is wel van belang om goed aan te geven hoe hier mee omgegaan wordt.

Sportverrijking: In het plan moet worden aangetoond hoe het de sport gaat verrijken. Waarom geeft dit plan bijvoorbeeld het extraatje ten opzichte van reguliere trainingsmaterialen?

Financieel plan: Complete, uitgebreide, uitwerking van investering door middel van begroting. Mocht er een terugverdien- en/of afschrijvingsmodel bij het project horen dan dient dit ook toegevoegd te worden. Evenals eventuele offertes. De investering moet dit jaar gedaan worden (voor 31 augustus 2024). Sparen met gewonnen SSA Project Plus middelen is niet mogelijk! De totale investering van de vereniging mag hoger zijn dan het gewonnen prijzengeld mits het gewonnen bedrag van een Award minimaal 50% bijdraagt aan de totale investering. Voorbeeld: Een vereniging dient een plan in voor de SSA Project Award, de hoogste prijs die uitgedeeld wordt betreft €1000.- . Dan mag het plan financieel niet duurder dan €2000.- uitvallen.

Verloop aanvraagprocedure

Tot 14 februari 2024, 23:59 kunnen er plannen ingediend worden. Maximaal 2 per vereniging. De plannen moeten via het aanvraagformulier Project Plus via de website van SSA ingediend worden. Op woensdag 6 maart 2024 vindt de pitchavond plaats. Elke vereniging krijgt 5 minuten de tijd om haar plan mondeling toe te lichten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van audiovisuele middelen in PowerPoint. De PowerPoint moet voor 1 maart 2024, 23:59 opgestuurd worden naar bestuur@studentensport.amsterdam. Let op: de voertaal van de pitchavond is Engels.

Na deze pitch heeft de jury 5 minuten de tijd om vragen te stellen over het plan. Aan de hand van het ingediende plan en de gegeven pitch zal de jury een keuze maken uit de verschillende projecten. Het plan, zowel de pitch, inclusief het beantwoorden van vragen wegen even zwaar voor het besluit van de jury.

SPORTGALA

AMSTERDAm