Info Voor Bestuurders

Informatie voor bestuurders van sportverenigingen

Bij de SSA aangesloten verenigingen kunnen verschillende vormen van ondersteuning van de SSA verwachten. Zo worden er voor de besturen jaarlijks drie workshop-avonden georganiseerd (SSAmenkomsten), worden de verenigingen gepromoot op de sociale media van de SSA, kunnen besturen meedoen aan de Project Plus wedstrijd van de SSA en kunnen de verenigingen aanspraak maken op financiële ondersteuning middels diverse subsidies. Op deze pagina vind je extra informatie over  Project Plus en deze subsidies.

Alle rechten en plichten van aangesloten studentensportverenigingen worden opgenomen in een op maat gemaakte overeenkomst, welke jaarlijks opnieuw ondertekend wordt door de vertegenwoordiger(s) van SSA en de vertegenwoordiger(s) van de betreffende studentensportvereniging. Deze overeenkomsten zijn bindend voor de periode waarvoor ze zijn opgesteld.

Interesse om je studentensportvereniging ook aan te sluiten bij de SSA, neem dan contact met ons op via bestuur@studentensport.amsterdam.

Project Plus

Project Plus is een wedstrijd waarbij een vereniging een plan kan indienen om de vereniging en de studentensport te verbeteren. Een jury bepaald 3 winnaars die allen een prijs van € 1.000 ontvangen om dit plan te realiseren.

Let op: de aanmelddeadline is 14 februari

Algemene Subsidie

De algemene subsidie is de subsidie voor aangesloten verenigingen waar zij een deel van hun algemene kosten kunnen dekken.

Let op: je vraagt algemene susidie aan in het collegejaar voorafgaand aan het collegejaar dat je deze subsidie ontvangt

Materiaalsubsidie

De materiaalsubsidie is de subsidie waarmee aangesloten verenigingen een eenmalige investering in trainings- of wedstrijdmaterialen kunnen financieren. 

Let op: de aanvraagdeadlines zijn 31 december en 31 mei

Evenementensubsidie

De evenementensubsidie is de subsidie waarmee aangesloten verenigingen een sportevenement of sporttoernooi voor studenten deels kunnen financieren.

Let op: de aanvraagdeadline is 2 maanden voor aanvang van het evenement

SPORTGALA

AMSTERDAm