Algemene Subsidie

DEADLINE: 29 FEBRUARI

De algemene subsidie bestaat om sporten voor studenten in Amsterdam met een studentensfeer voor een studentenprijs mogelijk te maken. Hij is in de eerste plaats bedoeld voor UvA/HvA-leden. SSA keert dus geen extra middelen uit om bijvoorbeeld VU-studenten te voorzien. De subsidie wordt daarom ook grotendeels in de vorm van een bedrag per UvA/HvA-lid aangevraagd.

De algemene subsidie is niet alleen om deze reden ingewikkelder dan de materiaalsubsidie en de toernooisubsidie. Een vereniging vraagt in het ene jaar een bepaald bedrag per UvA/HvA-lid aan en krijgt dat in het jaar erna uitgekeerd. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de vereniging in dat tweede jaar met minimaal twee bestuursleden bij minimaal twee SSAmenkomsten is geweest. Als dit niet het geval is kan de algemene subsidie met tot 80% gekort worden. Meer hierover staat in het verenigingsdocument. Het toegekende bedrag en andere middelen worden jaarlijks vastgelegd in de overeenkomst tussen de vereniging en SSA.

De deadline voor het aanvragen van de algemene subsidie is 29 februari. Elk jaar wordt de subsidie die het jaar ervoor is toegekend uitgekeerd in twee ronden. ????wat moet daarvoor gebeuren????

De algemene subsidie bestaat uit vier verschillende componenten:

  1. Basisvergoeding
  2. Faciliteitensubsidie
  3. Trainerssubsidie
  4. Aanvullende financiële vergoeding

Basisvergoeding:

Dit is het minimale bedrag dat een vereniging kan aanvragen bij de algemene subsidie en bestaat uit €10 per verenigingslid dat studeert aan de UvA of de HvA. Het gaat hierbij dus om een financiële bijdrage aan de vereniging. Dit bedrag dient gemotiveerd te worden bij de aanvraag en toegelicht waar het aan zal worden besteed.

Faciliteitensubsidie

Hieronder vallen de aanvragen voor het gebruik van zaal-, opslag-, vergaderruimte- en andere faciliteiten die worden beheerd door het USC. Afhankelijk van de beschikbare faciliteiten worden hierover per vereniging afspraken gemaakt.

Trainerssubsidie

Het USC heeft trainers in dienst die in allerlei takken van sport gespecialiseerd kunnen zijn. Een vereniging kan een aanvraag indienen om gebruik te maken van één van den trainers van het USC om trainingen voor de vereniging te verzorgen.  In sommige gevallen kan dit ook tegen een gereduceerd tarief zijn. Mocht een vereniging een trainer nodig hebben met een specialisatie die niet binnen het USC te vinden is kan de vereniging met een passende toelichting subsidie aanvragen voor een bijdrage aan een trainer van buitenaf.

Aanvullende financiële vergoeding

Verenigingen die geen gebruik kunnen maken van USC faciliteiten of -trainers kunnen aan de hand van een uitgebreide motivatie een aanvullende financiële vergoeding aanvragen.

Een aanvraag moet volledig en goed onderbouwd zijn. Neem hier dus de tijd voor. Een aantal dingen die extra aandacht verdienen:

  • Bij de aanvraag hoort een volledige ledenlijst. Daarin moeten van elk lid de naam, de onderwijsinstelling en het studentennummer staan. Als een lid geen student is moet deze ook op de lijst staan, met aangeduid dat deze geen student is. Bij minimaal alle UvA/HvA-leden moet een UvA/HvA-studentennummer staan. Het gaat dan alleen om studenten die ook daadwerkelijk aan één van deze onderwijsinstellingen collegegeld betalen (dus géén VU-studenten die ook een UvA-studentennummer hebben). Alleen leden waarvan de informatie compleet en kloppend is kunnen worden meegenomen in de berekening voor hoeveel UvA/HvA-leden een vereniging heeft. Controleer je ledenlijst dus goed en begin op tijd met het verzamelen van alle gegevens.
  • Vraag voor component 1 en 4 van de algemene subsidie een bedrag per lid aan en vertel waar dit aan zal worden besteed. Vraag dus niet alleen een totaal bedrag aan.
  • De algemene subsidie is bedoeld om de studentensport voor UvA/HvA-studenten toegankelijk te maken. Daar waar onderscheid kan worden gemaakt in middelen voor UvA/HvA-studenten en andere leden zal dit ook worden gedaan.
  • Zorg ervoor dat na het lezen van jouw aanvraag een complete leek kan begrijpen waarom de aangevraagde subsidie belangrijk is voor de vereniging. Leg daarbij ook uit hoe relevante zaken binnen de vereniging werken en waarom.
  • Wanneer je hetzelfde aanvraagt als het voorgaande jaar moet de volledige aanvraag nogmaals ingediend worden. Er mogen dus geen verwijzingen naar wat het jaar ervoor is aangevraagd inzitten.