Evenementensubsidie

LET OP: DEADLINE IS 2 MAANDEN VOOR EVENEMENT

De evenementensubsidie bestaat om bij te dragen aan de organisatiekosten van een evenement of een wedstrijd georganiseerd door een bij SSA aangesloten vereniging. De subsidie is bedoeld om het sportonderdeel van het evenement of de wedstrijd financieel mogelijk te maken, als dat op geen andere manier mogelijk is zonder dat de inschrijfkosten boven een studententarief uitstijgen. Uit de aanvraag moet blijken waarom dit voor jouw evenement of wedstrijd het geval is. Het is dus niet de bedoeling dat hiervan (indirect) een BBQ of borrel achteraf of iets dergelijks wordt gefinancierd.

Een vereniging kan tweemaal per jaar €350 aanvragen, of bij uitzondering eenmalig €500. De deadline hiervoor is uiterlijk twee maanden vóór aanvang van het evenement. Het SSA bestuur beoordeelt volledige aanvragen en kan (een deel van) het bedrag toekennen. Alleen complete aanvragen worden beoordeeld. De realisatie van een eerder vergelijkbaar evenement of wedstrijd wordt gewaardeerd, maar is niet verplicht.

Aan de hand van de aanvraag en de begroting behorend bij het vergoedingsverzoek wordt vervolgens een voorlopige vergoeding bepaald door SSA. Hierbij worden de volgende voorwaarden in overweging genomen:

  • Het sportevenement dient een studenten sportevenement te zijn; studenten vormen de belangrijkste doelgroep.
  • De vergoeding wordt enkel toegekend wanneer er zonder de vergoeding sprake zou zijn van een ‘verlies’ op de begroting van het evenement.
  • Het sportevenement moet ten goede komen aan de studentensport in Amsterdam.
  • Het sportevenement moet binnen de richtlijnen van het beleidsplan van SSA passen.
  • De vereniging moet minimaal door middel van een post op de sociale  media een melding doen van de toernooisubsidie van SSA.

Het bedrag dat wordt toegekend door SSA is een maximum. Uiterlijk een maand na de afloop van het toernooi (en vóór 5 augustus van hetzelfde academische jaar) dient de vereniging een realisatie van de kosten voor het toernooi te hebben ingeleverd bij SSA, inclusief een bewijs van de gemaakte kosten. Mochten er kosten lager zijn uitgevallen of het toernooi meer hebben opgeleverd behoudt SSA zich het recht om het daadwerkelijk uit te keren bedrag met het positieve verschil op de realisatie te verminderen.


SPORTGALA

AMSTERDAm