Materiaalsubsidie

LET OP: DEADLINES ZIJN 31 DECEMBER & 31 MEI
De materiaalsubsidie bestaat om verenigingen te ondersteunen bij onvoorziene materiaalkosten. Zo kan SSA financiële steun bieden als een vereniging bijvoorbeeld meer buiten wil gaan trainen, materiaal wil aanschaffen voor effectievere trainingen of als de vereniging aan nieuwe (inter)nationale richtlijnen moet voldoen. De materiaalsubsidie is dus niet bedoeld voor de periodieke aanschaf van alledaags trainingsmateriaal, aangezien wij verwachten dat bijvoorbeeld een voetbalvereniging in zijn jaarlijkse begroting rekening houdt met de slijtage van zijn voetballen.
 
Er zijn twee rondes voor de materiaalsubsidie. Deze zijn jaarlijks vastgesteld op 31 december voor ronde één en 31 mei voor ronde twee. Aanvragen die niet compleet zijn na het verstrijken van de deadline worden niet meegenomen bij de beoordeling. Deze verenigingen kunnen hun aanvraag nogmaals indienen bij de volgende ronde.

Een vereniging kan maximaal €400 aanvragen. Het SSA bestuur kan (een deel van) het bedrag toekennen of de aanvraag afwijzen. In principe kan een vereniging maar een keer per  academisch jaar een aanvraag indienen. Uitzonderingen zijn: 1) verenigingen wiens aanvraag in ronde één volledig is afgewezen kunnen een nieuwe aanvraag doen in ronde twee en 2) verenigingen die te laat waren voor ronde één of een onvolledige aanvraag indienden kunnen deze aanvraag voor de deadline van ronde twee nogmaals indienen.

 
Verder nog een aantal andere belangrijke punten:
  • De aanvraag dient primair in het belang te zijn van de studentensport.
  • De vereniging heeft langdurig profijt van de aanschaf (duurzaamheid).
  • De steun van SSA voor het materiaal moet minimaal kenbaar worden gemaakt door een post op sociale media van de vereniging.
  • Maak duidelijk in je aanvraag waarom deze kosten niet (door de jaren heen) begroot konden zijn.
Aan te leveren documentatie voor aanschaf van het materiaal
  • Een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het aan te schaffen materiaal – vermeld ook waar het materiaal voor zal worden gebruikt en waarom het niet standaard begroot is (zoals de ballen voor de voetbalvereniging).
  • Financiële begroting met betrekking tot de aanschaf – maak een duidelijke debet en credit overzicht.
  • Eventuele offertes van leveranciers van het aan te schaffen materiaal.
  • Gehele begroting van de vereniging met betrekking tot het studiejaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, inclusief toelichting. Indien aanwezig onderbouwd met een materiaalplan.
Aan te leveren documentatie na aanschaf van het materiaal
⦁ Financiële verantwoording van de aanschaf middels bonnen/facturen van de aanschaf.
 
SSA keert de vergoeding uit nadat het materiaal is aangeschaft door de vereniging en SSA inzicht heeft gekregen in de eindrekening en eindcalculatie van de aanschaf en de realisatie heeft ontvangen. Daarbij behoudt SSA zich het recht het toegekende bedrag te verminderen, wanneer de aankoop goedkoper blijkt dan verwacht. Het verschil wordt dan verrekend met de subsidie. De realisatie moet voor 5 augustus van hetzelfde academische jaar zijn ingeleverd.
 
Kortom, na het lezen van de aanvraag moet het het SSA bestuur meteen duidelijk zijn wát de vereniging aanvraagt, waarvóór het materiaal zal worden gebruikt en waaróm hiervoor de materiaalsubsidie nodig is.

SPORTGALA

AMSTERDAm